Konštrukcia, predaj a servis hydraulických komponentov a systémov SKÚSENOSTI, KVALITA, CENA
Politika firmy
komplexnosť rýchlosť know-how tradícia
zákazníkom ponúkame komplexné služby v oblasti hydraulickej techniky pri realizovaní našich činností s ohľadom na životné prostredie, v ktorom pôsobíme, sa snažíme byť čo najbližšie k našim zákazníkom a v čo najkratšom čase uspokojovať ich potreby a požiadavky sme schopní pochopiť a zvládnuť všetky hydraulické systémy, technológie a komponenty, ktoré existujú a budú existovať naše fungovanie a dlhoročná tradícia je založená na schopnostiach našich vysoko kvalifikovaných a špecializovaných pracovníkov
© 2017 HYDAC, s.r.o.  Všetky práva vyhradené
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk   HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com
+421 43 583 19 11 +421 43 583 19 12
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk   HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com