Konštrukcia, predaj a servis hydraulických komponentov a systémov SKÚSENOSTI, KVALITA, CENA
Referencie
Hydraulika na vodných dielach
Hydraulický systém plavebnej komory a haťových polí Čunovo - vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros, varianta C. Hydraulický systém pre urýchlenie sklápacieho mosta na VD Čunovo - vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros, varianta C. Hydraulický systém pre zvýšenie výkonu haťových klapiek VD Čunovo pri kombinovanom prepúšťaní vody - vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros, varianta C. Hydraulický systém ovládania haťovej klapky - starý nápustný objekt do Malého Dunaja. Hydraulický systém ovládania guľových uzáverov turbíny a čerpadla generátorov č. 1, 2, 3, 4 a 5 - prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh. Hydraulické zariadenia pre manipuláciu s provizórnymi hradidlami na hornom a dolnom zhlaví plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo. Hydraulické zariadenia pre manipuláciu s provizórnymi hradidlami na dolnom zhlaví plavebnej komory vodného diela Selice. Oprava hydraulických valcov vodného diela Gabčíkovo a vodného diela Čunovo progresívnou technológiou - piestnice s keramickou povrchovou vrstvou ALTIOX. Rekonštrukcia hydraulického systému ovládania segmentov a klapiek haťových polí na vodnom diele Veľké Kozmálovce.
© 2017 HYDAC, s.r.o.  Všetky práva vyhradené
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk   HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com
+421 43 583 19 11 +421 43 583 19 12
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk   HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com