Konštrukcia, predaj a servis hydraulických komponentov a systémov SKÚSENOSTI, KVALITA, CENA
Referencie
Filtračné, mazacie a chladiace systémy
Gabčíkovo - Dodávka výhrevnej jednotky turbínového oleja na VE Gabčíkovo vrátane riadiaceho systému. Dobšiná - Dodávka chladiaceho okruhu statorov generátorov č. 1 a 2 na PVE Dobšína. Filtrácia mazacieho oleja 6 MW turbokompresorov zemného plynu. Filtračno-odvodňovacia jednotka mazacieho a upchávkového oleja vodíkového kompresora. Filtračno-chladiaca jednotka - Jednotky filtrácie a stabilizácie teploty štvorstolicového tandemu. Filtračno-odvodňovacia jednotka mazacieho a upchávkového oleja vodíkového kompresora. Jednotka filtrácie a chladenia vstrekolisu. Kolesový transportér 4x4 - rozvodný blok a nádrž hydraulického systému s príslušenstvom. Olejovacie agregáty
© 2017 HYDAC, s.r.o.  Všetky práva vyhradené
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk   HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com
+421 43 583 19 11 +421 43 583 19 12
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk   HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com
Hydac s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Telefón: +421 43 421 03 11                 Fax: +421 43 422 08 74 E-mail: hydac@hydac.sk HYDAC Electronic, s.r.o. Krásna Hôrka 290, 027 44 Tvrdošín Telefón: Fax: +421 43 - 583 19 15 E-mail: electronic-ts@hydac.com